Activiteiten

Grondwerken:   graven en dichtgooien / verdichten sleuven
  bouwrijp maken terreinen
  aanvullen en egaliseren
  ontgraven / ophogen terreinen
   
Transport:   grond en zand
  stenen en betonplaten
  bouw-en sloopafval
  puin
  hout
  bouwmaterialen
  container plaatsen en ophalen
  minikraantjes tot 6 ton
       
Groenaanleg +   tuinaannemingen
bestratingen:   straatwerkzaamheden
  leveren en leggen betonplaten / straatstenen
  verwijderen bomen en struiken
       
Waterwerken:   leveren en plaatsen beschoeiingen
  aanleg vijvers, sloten en waterpartijen
  natuurlijke oevers graven
       
Opbreek- en   opbreken allerhande verhardingen
sloopwerken:   afbreken- slopen gebouwen en constructies